CENTRUM NAUKI

Centrum NauczeniaKażda lokalizacja ELI posiada Centrum Nauczania i oferuje lekcje 1 na 1 z native speakerem, gdzie indywidualnie możesz rozwijać swój potencjał w nauce angielskiego. Nasi nauczyciele pomogą Ci doskonalić wymowę i wytłumaczą zasady gramatyki, abyś szybciej mógł zrealizować określone cele. Plan zajęć jest dostosowany do Twojego czasu wolnego.


Centrum Nauki oferuje:

Lekcje z korepetytorem umożliwiające indywidualną naukę dopasowaną do Twoich potrzeb. Oferujemy dwa typy lekcji: 1 na 1 i w grupach 2 lub 3 osobowych.

Przykładowy program lekcji to:

Rozwijanie umiejętności konwersacji, wymowy, czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu, pisania.

  • Rozwijanie umiejętności: konwersacji, wymowy, czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu, pisania.
  • Przygotowanie do testów – TOEFL, IELTS, GRE i GMAT.
  • Przygotowanie do egzaminów na uczelnie wyższe,  pisanie wypracowań i CV.

Warsztaty grupowe – praca z instruktorem w grupie nad doskonaleniem

  • Warsztaty skupione na konwersacji
  • Warsztaty skupione  na wymowie

Dodatkowe Korepetycje

Lekcje indywidualne (1 na 1)  oferowane są studentom, którzy potrzebują więcej czasu na prace z instruktorem w celu doskonalenia znajomości języka angielskiego, czy przygotowania do egzaminów. Instruktorzy oferują, również pomoc przy wyborze uczelni wyższych. Dodatkowe lekcje indywidualne są skierowane do obecnych studentów, jak również osób zainteresowanych spoza szkoly .


Lekcje indiwidualne

ELI oferuje lekcje indywidualne z ”native speakerem”, 1 na 1, również dla osób, które nie są studentami w BIR. Każda lekcja trwa 50 min. W ciągu zajęć cała uwaga korepetytora  jest skupiona na studencie. Plan 13 lub 6 sesji jest ustalany indywidualnie, według oczekiwań każdego studenta.


Testy poziomujące znajomość angielskiego

ELI oferuje testy poziomujące znajomość angielskiego dla potrzeb szkoły czy innych instytucji. Testy odbywają się w jednej z dogodnych lokalizacji i czasie odpowiednim dla studenta.


Biblioteka

Studenci mogą korzystać ze szkolnej biblioteki, która posiada liczne pozycje do czytania o różnych stopniach zaawansowania znajomości języka angielskiego. Oferujemy podręczniki przygotowujące do testów TOEFL, IELTS, GRE i GMAT oraz testy praktyczne, magazyny, gazety. W czytelni dostępne są komputery z bezpłatny internetetem i programami edukacyjnymi.

If you are interested in living and studying in Chicago, please click the apply button or call us at 773-866-0111

Skype with BIR's Student Relations Specialists